Bij het lezen van deze tekst moet je je bewust zijn van de kosten die je nu betaalt voor de verwerking van de boekhouding van je bedrijf.

Betaal je meer dan 2% van uw bruto-omzet? Wat is dan de meerwaarde van deze hogere kosten? Bent je echt tevreden of moet er toch scherper op de kosten worden gelet zodat er niet onevenredig teveel wordt betaald.

Ook bij administratiekantoor B.P.S. ontvang je kwartaal rapportages en worden deze persoonlijk besproken. Wil je elke maand de resultaten bespreken? Ook dat is geen probleem. Wij helpen en stimuleren zodat een ondernemer weet hoe zijn of haar bedrijf financieel in elkaar zit.

Vooraf wordt besproken welk bedrag wordt doorbelast voor het verwerken van de boekhouding en dit wordt in een contract vastgelegd.

Standaard doorbelastingen zijn:

  • Jaarrapport € 150,00 incl. aangifte IB
  • Verwerking OB/LB per maand € 20,00
  • Salarisadministratie per persoon per maand € 20,00

Vooraf weten welke maandelijkse doorbelasting geïncasseerd wordt. Er worden geen onverwachte extra kosten doorbelast. Behoudens niet besproken en/of niet voorziene bijzondere omstandigheden, zijn de totale jaarlijkse kosten nooit hoger dan 2% van de bruto omzet.

Voor sportverenigingen hanteren wij aangepaste tarieven, afhankelijk van het uit te voeren werk. Neem contact op met info@adminkantbps.nl voor nadere informatie.