Informatie voor sportverenigingen

Bij steeds meer sportverenigingen blijkt dat er steeds meer werk door steeds minder mensen wordt gedaan. Veel leden beleven hun sport maar willen of kunnen niet meehelpen in de organisatie van de vereniging. Door uitbesteden van werkzaamheden zoals schoonmaak, barbezetting, trainingen e.d. stijgen de uitgaven soms onnodig zwaar en drukken extra op de begroting.

Uitbesteding van administratieve en financiële afwikkeling van de vereniging kan binnen het bestuur leiden tot verruiming van tijd en mogelijk nieuwe inzet van, in dit geval, de penningmeester.

Het bestuur breekt zich vaak het hoofd over de te nemen organisatorische maatregelen maar kan nu een behoorlijke slag slaan om het plezier in de sport voor de penningmeester terug te brengen tot aanvaardbare inzet voor de verwerking van de financiële ontwikkelingen.

Zijn de consumptie prijzen nog voldoende om de stijgende lasten te kunnen financieren? Met onze rekenmodule wordt duidelijk of er wellicht toch een prijsstijging doorgevoerd moet worden.

Ook het maken van het jaarrapport is niet altijd een gemakkelijke opgave. Administratiekantoor B.P.S. weet door jarenlange ervaring een duidelijk en goed leesbaar rapport te maken waarmee de penningmeester op de ledenvergadering een duidelijk beeld kan scheppen over het afgelopen seizoen. Tevens wordt het rapport dusdanig gepresenteerd dat het heel snel naar de betreffende bond gerapporteerd kan worden.

Aarzel niet en geef ook de penningmeester zijn/haar sportplezier terug. Bel 06 – 54906755 voor een vrijblijvend gesprek.